Medžioklė tykojant Šunskų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Šunskai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-09-06 – 2018-09-21 
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-09-22
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šunskų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, elniai (patinai), stirninai, lapės, mangutai / Wild boars, red deer stags, roe bucks, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled