Medžioklė tykojant Paežerių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Paežeriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-04-24 – 2019-05-10 
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-05-11
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Paežerių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: šernai, lapės, mangutai/ wild boars,  foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked