Medžioklė tykojant Paežerių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Paežeriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-01-18 – 2019-02-11 
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-02-12
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Paežerių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: lapės, mangutai /  foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled