Medžioklė tykojant Paežerių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Paežeriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-01-18 – 2019-01-29 
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-01-30
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Paežerių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 5
Medžiojami gyvūnai / Game species: briedžiai (antramečiai patinai, jaunikliai),t. elniai (patinai), lapės, mangutai / Moose (spikes, calfs), red deer stags, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked