Medžioklė tykojant Kintų – Svencelės medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Kintų – Svencelės hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2021-09-02 – 2021-09-23
Medžioklės data / Date of the hunt: 2021-09-24
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant/stand hunting, stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Kintų – Svencelės
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species:  Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled