Medžioklė tykojant Kintų-Svencelės ir Jomantų-Begėdžių medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Kintai-Svencelė and Jomantai-Begėdžiai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2018.09.11-2018.09.21
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018.09.24
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Kintų-Svencelės ir Jomantų-Begėdžių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 21
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, t. elniai (patinai), briedžiai (patinai), stirninai, lapės, mangutai, bebrai, žąsys, antys / Wild boars, red deer stags, moose bulls, roe bucks, foxes, racoon dogs, beavers, geese, ducks.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled