Medžioklė tykojant Kalvelių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking Kalveliu hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2021.09.03 – 2021.09.03
Medžioklės data / Date of the hunt: 2021.09.03
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant/stand hunting, stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Kalvelių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species:  Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled