Medžioklė tykojant Juravos – Kalvelių medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Juravos – Kalveliu hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2020.08.05-2020.08.18
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020.08.19
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Juravos – Kalvelių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species:  Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled