Medžioklė tykojant Jomantų – Begėdžių medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Jomantų – Begėdžių hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2020.08.03-2020.08.09
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020.08.10
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Jomantų – Begėdžių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species:  Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled