Medžioklė tykojant Gedžiūnų medžioklės plote/Stand hunting, Stalking in Gedžiūnai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2020-01-08-2020-01-13
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020-01-15
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant
Medžioklės plotai / Hunting ground: Gedžiūnų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species:Visi gyvūnai leistini pagal galoijančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus bei turimus medžiojamųjų gyvūnų limitus. All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked