Medžioklė tykojant-sėlinant Balelių, Taujėnų medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Baleliai and Taujėnai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2018.09.18-2018.10.03
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018.10.03
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Balelių, Taujėnų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 5
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, briedžiai (patinai, patelės ir jaunikliai), elniai (patinai, patelės, jaunikliai), stirnos (patinai), lapės, mangutai / Wild boars, moose (bulls, cows and calves),red deer (stags, cows and calves), roe (bucks), foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled