Medžioklė tykojant Balelių, Taujėnų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Baleliai, Taujėnai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-12-17 – 2019-01-03
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-01-04
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant/ stand hunting, stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground:  Baleliai, Taujėnai
Dalyvių skaičius / Number of participants: 6
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, briedžiai (jaunikliai), elniai (patinai,  jaunikliai), lapės, mangutai / Wild boars, moose (calf),red deer (stags, calves),  foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked