Medžioklė tykojant Balelių, Taujėnų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Baleliai, Taujėnai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-11-29 – 2018-12-19
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-12-21
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant/ stand hunting, stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground:  Baleliai, Taujėnai
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, elniai (patinai, jaunikliai), stirnos (patelės ir jaunikliai), lapės, mangutai, / Wild boars,red deer (stags, calves), roe (females and juvelines), foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled