Medžioklė tykojant Balelių, Taujėnų medžioklės plote / Stand hunting in Baleliai, Taujėnai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019.02.15-2019.02.20
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019.02.18-2019.02.22
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant, sėlinant/stand hunting, stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Baleliai, Taujėnai
Dalyvių skaičius / Number of participants: 5
Medžiojami gyvūnai / Game species: Bebrai, plėšrūnai/beaver,foxes,racoon dogs

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled