Medžioklė tykojant Balelių, Taujėnų medžioklės plote / Stand hunting in Baleliai, Taujėnai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019.04.01-2019.04.08
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019.04.08
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant, sėlinant/stand hunting, stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Baleliai, Taujėnai
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: Bebrai, plėšrūnai/beaver,foxes,racoon dogs

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked