Kiškių medžioklė Jūravos ir Kalvelių medžioklės plotuose / Hare hunting Jūrava and Kalveliai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2018.12.11 iki 2018-12-21
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018.12.23
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Jūravos ir Kalvelių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 10
Medžiojami gyvūnai / Game species: pilkieji kiškiai, lapės, mangutai ir kiti plėšrūnai / hare, fox, raccoon dog and another predators.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked