Medžioklė tykojant Šunskų medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Šunskai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-09-05 – 2018-09-06
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-09-07
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Šunskų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, elniai (patinai), stirninai, lapės, mangutai

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked