Medžioklė tykojant Sujainių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Sujainis hunting ground

Naujienos

Registracijos data / Registration date: 2018-11-15—2018-11-16
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-11-16
Medžioklės būdas / Type of the hunt: Tykojant, sėlinant/ Stand huntig,stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Sujainių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species: Danielio (patinas),briedžio (patinas)