VĮ Valstybinių miškų urėdijos profesionaliosios medžioklės plotai

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija prižiūri ir eksploatuoja Profesionaliosios medžioklės plotus (toliau – medžioklės plotai). Medžioklės plotuose įgyvendinamos specialios medžiojamųjų gyvūnų populiacijų gausinimo priemonės ir plėtojamas medžioklės turizmas.

Medžioklės plotai tvarkomi ir medžiojamųjų gyvūnų ištekliai juose naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos ir Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymais, Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėmis, Profesionalios medžioklės plotų tvarkymo ir naudojimo nuostatais ir kitais teisės aktais bei medžioklėtvarkos projektais.

Medžioklės plotai tvarkomi ir naudojami įgyvendinant šiuos tikslus:
– medžiojamųjų gyvūnų gyvenamosios aplinkos sąlygų gerinimas ir apsauga;
– medžiojamųjų gyvūnų gausinimas atsižvelgiant į medžioklės plotų tinkamumą šiems gyvūnams gyventi ir veistis;
– racionalus medžiojamųjų gyvūnų populiacijų valdymas;
– želdinių, žėlinių, medynų ir žemės ūkio pasėlių apsauga nuo laukinių gyvūnų daromos žalos, kad būtų išvengta didesnių pakenkimų miškui ar žemės ūkio pasėliams, naudojamų prevencinių priemonių efektyvumo vertinimas;
– patirties, informacijos ir eksponatų, susijusių su pavyzdiniu kompleksiniu miškų ir medžioklės ūkio tvarkymu, kaupimas ir propagavimas;
– medžioklės tradicijų puoselėjimas ir medžioklės turizmo plėtojimas;
– ekonominis efektyvumas.

Valstybinių miškų urėdija prižiūri ir medžiokles organizuoja 21 profesionaliosios medžioklės plotuose, kurie užima daugiau kaip 140 tūkst. hektarų bendrą plotą

Eil. Nr. Regioninis padalinys Valstybinių miškų urėdijos profesionaliosios medžioklės plotas Medžioklės ploto teritorija, ha T. sk miškų plotas, ha Savivaldybė
1 Panevėžio Anciškių 4 118 1 601 Kėdainių
2 Krekenavos-Naujamiesčio 25 438 8 799 Panevėžio
3 Ukmergės Taujėnų 2 597 2 050 Ukmergės
4 Balelių 3 943 1 603 Ukmergės
5 Šešuolių – Širvintų 12 657 5 885 Ukmergės
6 Kazlų Rūdos Šunskų 12 385 1 882 Marijampolės
7 Paežerių 1 907 1 058 Vilkaviškio
8 Joniškio Skaistgirio 10 459 3 799 Joniškio
9 Gedžiūnų 8 569 4 816 Pakruojo
10 Šilutės Jomantų – Begėdžių 5 304 2 446 Šilutės
11 Kintų – Svencelės 8 212 1 566 Šilutės
12 Dubravos Karalgirio 7 913 4 726 Kauno
13 Kretingos Žalgirių 7 879 3 129 Kretingos
14 Jurbarko Jūravos 3 882 3 403 Jurbarko
15 Kalvelių 4 505 3 174 Jurbarko
16 Kuršėnų Šėkščio 3 526 1 538 Šiaulių
17 Gulbino 3 410 2 023 Šiaulių
18 Trakų Jagelonių 3 930 1 755 Elektrėnų
19 Strošiūnų 5 307 2 751 Kaišiadorių
20 Prienų Punios šilo 2 445 2 122 Alytaus
21 Rokiškio Salų – Dusetų 5 783 2 244 Rokiškio

VĮ Valstybinių miškų urėdija